Kajakiem do morza

Aktualno¶ciAktualno¶ciInformacja dla firm organizuj±cych spływy na Redze

Wszystkie firmy zajmuj±ce się organizacj± spływów na rzece Redze, zachęcamy do zamieszczenia swojej oferty na naszej stronie internetowej „Kajakiem do morza”.
Prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej.

promocja@gryfice.pl
Tel. (91) 3846450 wewn. 442


Informacja dla korzystaj±cych z przystani w Gryficach

Informujemy że dyżur na przystani kajakowej w Gryficach pełniony jest od godziny 11:00 do godziny 19:00. Dyżur pełniony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach
Kontakt:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 72-300 Gryfice ul. Zielona 5
tel.: 91 38 420 47 do 49
tel/fax: 91 38 422 14
e-mail: zgk@gryfice.com.pl

Informacja dla korzystaj±cych z przystani w Gryficach

Informujemy że dyżur na przystani kajakowej w Gryficach pełniony jest od godziny 11:00 do godziny 19:00. Dyżur pełniony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach
Kontakt:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 72-300 Gryfice ul. Zielona 5
tel.: 91 38 420 47 do 49
tel/fax: 91 38 422 14
e-mail: zgk@gryfice.com.pl


Informacja dla korzystaj±cych z przystani w Mrzeżynie

W zwi±zku z pojawiaj±cymi sie pytaniami informujemy, że w ramach projektu "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastruktur± towarzysz±c± na rzece Redze, w 4 miejscowo¶ciach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie" na terenie przystani kajakowej w Mrzeżynie NIE POWSTAŁO POLE NAMIOTOWE. Jednocze¶nie informujemy, że istej±ce przy przystani w Mrzeżynie pole namiotowe jest płatne. Zobacz też inne spływy kajakowe.


Ukończono prace na przystaniach kajakowych w Płotach i Gryficach

Zakończyły się prace budowlane na przystaniach kajakowych w Płotach i Gryficach. Nowoczesne obiekty zostały już przekazane wła¶cicielom ostatecznym czyli Gminie Płoty oraz Gminie Gryfice. Przystanie w Płotach i Gryficach s± elementarnym infrastruktury turystycznej stworzonej w Powiecie Gryfickim w ramach projektu "Kajakiem do Morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastruktur± towarzysz±c± na rzece Redze, w 4 miejscowo¶ciach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie".

Przystań kajakowa w Płotach znajduje się w zabytkowym Parku w otoczeniu dwóch historycznych pałaców, które nadaj± temu miejscu bardzo stylowy charakter. Sama przystań idealnie komponuje się z otoczeniem. Została ona wyposażona w trapy pływaj±ce oraz pełne zaplecze sanitarne. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć obiektu w Płotach.
Nie mniej interesuj±co prezentuje się przystań kajakowa w Gryficach. Również ten obiekt usytuowany jest w malowniczym Parku w centrum miasta co dodatkowo podnosi jego atrakcyjno¶ć. Gryficka przystań to obiekt wielofunkcyjny, wyposażony w plac zabaw, wielofunkcyjne boisko do koszykówki i siatkówki, miejsce do przenoszenia i wodowania kajaków, pełny węzeł sanitarny oraz specjalne miejsce na grill i ognisko. Wszystko to sprawia, że Przystań w Gryficach jest miejscem idealnym na odpoczynek i relaks po dniu pełnym wrażeń.

Już wkrótce rozpocznie się sezon kajakowy zapraszamy serdecznie wszystkich do korzystania z atrakcji jakie oferuje nam rzeka Rega i do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Mamy nadzieję, że nasze przystanie kajakowe umil± i ułatwi± Państwu podróż kajakiem do morza.....Dobiegaj± końca prace na przystani kajakowej w Płotach i Gryficach

To kolejne nowoczesne obiekty infrastruktury turystycznej, które realizowane s± w ramach projektu "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastruktur± towarzysz±c± na rzece Redze, w 4 miejscowo¶ciach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie".
Przystań kajakowa w Płotach i Gryficach nabrała już pełni kształtu i widoczne s± już rezultaty prowadzonych prac.
W zabytkowym parku w Płotach powstał bardzo stylowy obiekt, idealnie wpisuj±cy się w koloryt tego miejsca. Jest to pierwsza z przystani na kajakowym szlaku wprost do morza.
Miejsce wyposażone zostało w pływaj±cy trap i pełne zaplecze sanitarno techniczne.
Jest to znakomite miejsce do rozpoczęcia przygody na rzece Redze.


Z Płotów dopłyniemy kajkiem do Gryfic.

Tu na wszystkich turystów czeka zmodernizowana przytań, z pełnym węzłem sanitarnym, pomostami, miejscem do przygotowania posiłków i relaksu po dniu pełnym przygód. Gryficka przystań to obiekt wieloformatowy, wyposażona w plac zabaw, boisko do koszykówki i siatkówki, miejsce do przenoszenia i wodowania kajaków. Cało¶ć zlokalizowana w pięknym parkowym otoczeniu wprowadza do miasta klimat nowoczesno¶ci współgraj±cej z miejsk± przyrod±. Odnowiony obiekt przystani kajakowej prezentuje się w zupełnie nowej szacie. Dotychczasowy obiekt przebudowano i rozbudowano, pojawiły się nowe pływaj±ce trapy, stylowe o¶wietlenie i miejsce do odpoczynku tak dla turystów jak i mieszkańców Gryfic.

W chwili obecnej trwa procedura odbiorów, a już niedługo zapraszamy na otwarice obu obiektów i podróż kajakiem do morza ...


Przystań kajakowa w Trzebiatowie i Mrzeżynie oficjalnie otwarta

22 sierpnia 2010 r. w niedzielne popołudnie miało miejsce uroczyste, oficjalne otwarcie przystani kajakowej wybudowanej w ramach projektu o nazwie "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastruktur± towarzysz±c± na rzece Redze w 4 miejscowo¶ciach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie", którego realizatorem jest Powiat Gryficki wspólnie z gminami Trzebiatów, Gryfice oraz Płoty. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Budowa obiektów w Gryficach i Płotach powoli dobiega końca natomiast prace w Mrzeżynie i Trzebiatowie zostały już zakończone. I wła¶nie z tej okazji Starosta Gryficki Kazimierz Sać oraz Burmistrz Trzebiatowa Sławomir Ruszkowski  zaprosili mieszkańców naszego regionu na oficjaln± uroczysto¶ć otwarcia trzebiatowskiej  przystani poprzedzon± spływem kajakowym, który rozpocz±ł się o godzinie 13 w G±binie. Z tego miejsca uczestnicy spływu, na których czele wiosłowali Starosta Gryficki oraz Burmistrz Trzebiatowa , popłynęli w dół rzeki Regi w kierunku nowopowstałej Trzebiatowskiej przystani. Uczestnicy dotarli na miejsce ok. godziny 14 i po wyj¶ciu na l±d Starosta wraz z Burmistrzem wspólnie przecięli wstęgę oddaj±c tym samym oficjalnie przystań do użytku publicznego.

Wkrótce potem rozpocz±ł się przygotowany przez organizatorów piknik,  na którym, przy dĽwiękach wesołej muzyki, licznie zgromadzeni go¶cie przyjemnie spędzili niedzielne popołudnie. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się grillowane przysmaki, w tym kiełbaski i kaszanka, zwłaszcza że, jak mówił jeden z uczestników spływu, „takie wiosłowanie może zmęczyć i człowiek robi się głodny". Wielu ze zgromadzonych skorzystało z atrakcji jakie oferuje nowa przystań, i wykorzystało znajduj±ce się na jej terenie wielofunkcyjne boisko graj±c w koszykówkę. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz ¶redniowiecznego uzbrojenia rycerskiego, tym bardziej że wszyscy chętni mogli na własnej skórze poczuć ciężar zbroi oraz wzi±ć prawdziwy rycerski miecz do swych dłoni. Warto podkre¶lić również, że dobrej zabawy nie zdołała nawet popsuć kapry¶na pogoda.

Wszyscy go¶cie zaproszeni na otwarcie przystani podkre¶lali, że projekt "Kajakiem do morza" jest niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju turystyki w naszym regionie a nowopowstałe przystanie kajakowe z pewno¶ci± nie tylko przyci±gn± w nasze strony rzesze turystów, ale pozwol± również ciekawiej i atrakcyjniej spędzić wolny czas mieszkańcom powiatu gryfickiego. Na koniec warto jeszcze przypomnieć słowa jednego z uczestników spływu, który podkre¶lał, że : "rzeka Rega jest naszym regionalny skarbem i powinni¶my go w większym stopniu promować i pozytywnie wykorzystywać". My¶lę, że nam, mieszkańcom powiatu gryfickiego nie pozostaje nic innego jak tylko się pod tymi słowami podpisać.


Zakonczyły się prace na przystani kajakowej w Mrzeżynie i w Trzebiatowie

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że z końcem lipca zakończyły się prace na przystani kajakowej w Trzebiatowie w chwilil obecnej trwa procedura odbiorów przez organy do tego uprawnione; jednocze¶nie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie udzielił pozwolenia na użytkowanie infrastruktury wybudowanej w Mrzeżynie na działce 353 obręb Mrzeżyno 1.

Dzięki realizowanej przez Powiat Gryficki inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mrzeżyno wbogaciło się o nowoczesny kompleks wyposażony w boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, przystań kajakow± wyposażon± w trapy, pomosty i pochylnię do obsługi sprzętu pływaj±cego. Najważniejszym elementem cało¶ci jest oczywi¶cie budynek przystani wyposażony w przestrzeń magazynow± do przechowywania kajaków, sanitariaty, zaplecze kuchenne i kominek.

Cało¶ć, z funkcjonuj±cym nieopodal campingiem, stanowi zwarty kompleks pozwalaj±cy na pełn± obsługę ruchu turystycznego odbywaj±cego się na rzece Redze.

Równie okazale prezentuje się infrastruktura stworzona w Trzebiatowie. Obok funkcjonuj±cego już boiska PZU wybudowanego w ramach programu Blisko Boisko powstało nowoczesne zaplecze dla poszukiwaczy kajakowych przygód.

Przystań kajakowa w Trzebiatowie to zespół obiektów pozwalaj±cych na kompleksow± obsługę ruchu turystycznego. Pomimo tego, że ww. infrastruktura powstała na obsarze miejskim, w bezpo¶redniej blisko¶ci centrum miasta, to istniej±ca zieleń tworzy wspólnie w kompleksem azyl dla wszystkich podziwiaj±cych malownicze krajobrazy Regi.

W Trzebiatowie, na wszystkich czeka przystań wyposażona w pełen węzeł sanitarny wraz z miejscem przeznaconym do biwakowania grup turystycznych wielofunkcyjne boisko, plac zabaw.

To tylko kilka atutów tego miejsca. Póki co zapraszamy do wirtualnej wędrówki.

O postępach prac będziemy informować Państwa na bież±co.


Ukończenie budowy przystani kajakowych już pod koniec sierpnia!

Sport, rekreacja, romantyczna podróż tuż nad lustrem wody czy rodzinna wycieczka, każdy powód jest dobry, aby relaksuj±cy weekend b±dĽ też słoneczne popołudnie w ¶rodku tygodnia spędzić na łonie rzeki Regi.Jest to naprawdę godny polecenia sposób spędzenia wolnego czasu również dla tych, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z wyprawami kajakowymi. Sama sztuka panowania nad kajakiem, na prawdę nie należy do rzeczy trudnych ani skomplikowanych, z pewno¶ci± każdy może przyswoić j± nawet w kilka minut.

Przystanie budowane w największych miejscowo¶ciach, przez które przepływa rzeka Rega będ± ogromnym udogodnieniem dla wszystkich miło¶ników aktywnego wypoczynku nie tylko na wodzie, choć z pewno¶ci± przyczyni± się w dużej mierze do rozwoju turystyki wodnej Powiatu Gryfickiego.Boiska do koszykówki czy siatkówki plażowej uciesz± turystów jak i mieszkańców chc±cych aktywnie spędzić wolny czas.

Nad zaletami i możliwo¶ciami tego projektu można by się jeszcze długo rozwodzić, jednak najrozs±dniej z naszej strony, będzie zachęcić wszystkich czytelników, by każdy przekonał się o tym osobi¶cie.Życzymy wszystkim przyjemnego, wolnego od stresu wypoczynku oraz udanych wypraw.

Do zobaczenia na szlaku!

Adrian Kordowicz

Zdjęcia z prac na przystaniach.
Prace nad przystani± w Mrzeżynie Prace nad przystani± w Mrzeżynie Prace nad przystani± w Mrzeżynie Prace nad przystani± w Płotach Prace nad przystani± w Płotach Prace nad przystani± w Trzebiatowie Prace nad przystani± w Trzebiatowie


Rega, stanowi±ca czwart±, co do długo¶ci, rzekę w Polsce, uchodz±c± bezpo¶rednio do morza, dzięki niew±tpliwym walorom krajobrazowo-przyrodniczym, staje się miejscem organizowania regularnych spływów kajakowych. Dolina Regi to melanż terenów le¶nych i rolniczych, stanowi±cych wręcz ba¶niow± scenerię dla uczestników wypraw kajakarskich, którzy rok rocznie bardzo chętnie uczestnicz± w tego typu przedsięwzięciach, promuj±cych aktywne spędzanie czasu wolnego.

Projekt "Kajakiem do morza" to sposobno¶ć do zaprezentowania na forum ogólnopolskim, potencjału turystycznego Powiatu Gryfickiego przy jednoczesnym uzmysłowieniu jego mieszkańcom, możliwo¶ci ciekawego i czynnego wypoczynku na łonie natury, mog±cego zaangażować cał± rodzinę.

Pierwszym krokiem do rozwoju turystyki wodnej w naszym Powiecie, była umowa o dofinansowanie projektu "Kajakiem do morza" ze ¶rodków europejskich, podpisana 5. paĽdziernika 2009 roku w Gryficach, przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Witolda Jabłońskiego i Starostę Powiatu Gryfickiego - Kazimierza Sacia. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnych przystani kajakowych w Płotach (przy ul. Sienkiewicza), Gryficach (przy ul. Parkowej), Trzebiatowie (przy Pl. Lipowym) i Mrzeżynie (przy ul. Trzebiatowskiej), obejmuj±cych infrastrukturę rekreacyjno-sportow± i gospodarcz±. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 5,209.237 mln złotych. Cel inwestycji o tak szerokim zasięgu, opiera się przede wszystkim na podniesieniu atrakcyjno¶ci turystycznej regionu, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego trybu życia w¶ród pięknych, wci±ż niedocenianych krajobrazów dorzecza Regi.

W celu poszerzenia Państwa wiedzy na temat projektu i zachęcenia do aktywnego spędzania czasu na kajakarskich wyprawach, stworzona została strona internetowa, zawieraj±ca wszelkie informacje o przystaniach i szlaku wodnym ł±cz±cym poszczególne miejscowo¶ci stanowi±ce przystanki w wędrówce ku Morzu Bałtyckiemu. Zapraszamy do odwiedzania strony www.kdm.gryfice.pl, która może okazać się pomocna w planowaniu niezapomnianych wakacji lub weekendów na łonie natury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Nazwa Projektu:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

    Copyright © 2010 Powiat Gryfice. wyczarował NetMag

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda